grondwerk

Grondwerk is niet zomaar een schop in de grond zetten, je moet weten wat je doet. Vaak wemelt het van de kabels en leidingen in de grond waardoor oplettendheid en vakmanschap geboden is. Degelijke uitvoering van het grondwerk vormt de stabiele basis voor de daarop volgende werkzaamheden. De uitvoering van het grondwerk is de basis van b.v. een goede straat en parkeerterrein. De afgraving gaat zover zodat een deugdelijke fundering van zand, granulaat of een zand/cement mengsel kan worden gemaakt zodat het dek later niet meer zakt.

riolering

Uijen en Co verzorgt de complete aanleg van rioleringen. Als onderaanneming kunnen wij voldoen aan de strengste eisen op gebied van milieu, technisch verantwoord materiaal, zoals deze thans worden gehanteerd. Iedere gewenste rioleringen met diverse soorten materiaal, vormen, maten kunnen op vele maneieren worden aangebracht. Wij kunnen dan ook uit een groot assortiment leveren waardoor er een riolering kan worden aangebracht van een duurzame en hoge kwaliteit. Ditzelfde geldt voor het aanbrengen van drainage.

onderhoud

Ook voor onderhoud werkzaamheden aan bestratingen en rioleringen kunt u bij ons terecht. Elke klus, ongeacht formaat, wordt door ons met dezelfde inzet en kwaliteitsbesef uitgevoerd. Regelmatige controle van bestratingen, rioleringen en asfaltering zorgt ervoor dat gebreken eerder aan het licht komen. Hierdoor kunnen we erger voorkomen met daarbij kostbare ingrepen. Wij kunnen deze periodieke controle voor u uitvoeren en zonodig de noodzakelijke reparaties uitvoeren. Op lange termijn bespaart u hier zeker hoge kosten mee.

infra en installatie

Door ons kennis van installatiewerken met grondwerken te combineren kunnen wij voor u werkzaamheden uitvoeren in de infra en installatie werken. De werkzaamheden voor bestaan hier voornamelijk uit aanleg van infra voor laadoplossingen t.b.v. elektrisch vervoer. Dit doen wij bij de mensen thuis op de zaak en in de publieke ruimte. Onder projecten vind u talrijke oplossingen zoals we deze in de afgelopen jaren hebben aangelegd.

straatwerk

Of het nu gaat om het realiseren/construeren van openbare wegen, aanleg van een droomtuin of het aanbrengen van rioleringen. U bent bij ons aan het juiste adres, met vakbekwaam personeel en modern materieel worden alle werken vakkundig uitgevoerd. Ook hier beschikken wij over een groot assortiment zodat we aan iedere vraag of wens kunnen voldoen.

ons werk in beeld

Stacks Image 375
Stacks Image 119
Stacks Image 123
Stacks Image 113
Stacks Image 252
Stacks Image 254
Stacks Image 258
Stacks Image 260
Stacks Image 264
Stacks Image 281
Stacks Image 117
Stacks Image 107
Stacks Image 115
Stacks Image 250
Stacks Image 269
Stacks Image 271
Stacks Image 277
Stacks Image 279
Stacks Image 329
Stacks Image 325
Stacks Image 317
Stacks Image 315
Stacks Image 313
Stacks Image 311
Stacks Image 309
Stacks Image 242
Stacks Image 301
Stacks Image 297
Stacks Image 295
Stacks Image 333
Stacks Image 323
Stacks Image 321
Stacks Image 319
Stacks Image 307
Stacks Image 305
Stacks Image 303
Stacks Image 299
Stacks Image 289
Stacks Image 291
Stacks Image 293
Stacks Image 175
Stacks Image 173
Stacks Image 224
Stacks Image 177
Stacks Image 179
Stacks Image 210
Stacks Image 214
Stacks Image 228
Stacks Image 186
Stacks Image 188
Stacks Image 204
Stacks Image 206
Stacks Image 208
Stacks Image 212
Stacks Image 218
Stacks Image 222